30/3 Fortsatt segt...Lite halvt knäckta efter det usla fisket första dagen tänkte vi prova på nya platser längre österut mot Bräkneån. Började inte fiska förrän vid 11-tiden pga det sega fisket.

Provade vi av viken som gett en snipa precis i skymningen kvällen innan. Flera följare och hugg samt 2 landade av både mig och Staffan gjorde fisket betydligt intressantare.
Körde efter denna viken den långa vägen till Bräkne. Skitvikar som hade mörkt vatten gjorde att vi gav upp fisket här relativt snabbt. Åkte tillbaka mot startvikarna igen men stannade till i en liten yttervik en bra bit ut. Innan för denna viken gick det att snirkla sig in via ett litet gatt till öppet, stilla och varmt vatten. Nästan omgående fick vi snipkontakter. Vi landade varsin innan viken var slutfiskad =(
Dagen avslutades med ytterligare ett besök i den långa viken vi började i. Inte en känning, någont knäckta återvände vi till Stugorna igen. Flera st av båtarna gick helbom denna dagen =(
3-2 till mig denna dagen.

No comments: