16/4 Kollade av ån.

En 20 minuterstur vid standardstället för att kolla hur det såg ut gav ingenting.
Vattnet hade sjunkit ordentligt vilket medförde kraftig ström precis vid punkterna som levererat bra tidigare.
Var ungefär 1 cm från att tappa bilnyklarna i vattnet...

No comments: